Oferta
15352
page-template-default,page,page-id-15352,bridge-core-3.0.1,qodef-qi--no-touch,qi-addons-for-elementor-1.6.2,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-28.7,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.8.0,vc_responsive,elementor-default,elementor-kit-
 

Oferta

REHABILITACJA

Rehabilitacja to kompleksowe i zespołowe działanie oraz postępowanie w odniesieniu do osób niepełnosprawnych (na skutek wad wrodzonych, przebytych schorzeń i urazów, przebytych operacji), które ma na celu przywrócenie tym osobom pełnej lub maksymalnej do osiągnięcia sprawności, zdolności do pracy i zarobkowania i czynnego brania udziału w życiu społecznym.
W naszym zakładzie można skorzystać z zabiegów w pełnym zakresie.
Posiadamy podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenia w zakresie rehabilitacji ambulatoryjnej, w której mieszczą się zabiegi kinezyterapeutyczne, fizykoterapeutyczne i masażu leczniczego, porady fizjoterapeutyczne .

Ze względu na ograniczone limity finansowe przyznane przez NFZ na zabiegi fizjoterapeutyczne pacjenci mogą skorzystać z zabiegów odpłatnie.

Nasz pełny zakres zabiegów rehabilitacyjnych przedstawia się następująco:

Zabiegi fizykoterapeutyczne:

 • prądy diadynamiczne
 • prądy interferencyjne
 • prąd galwaniczny
 • elektrostymulacja
 • jonoforeza
 • prądy Tens
 • prądy Träberta
 • prądy Kotza
 • mikroprądy Mens
 • tonoliza
 • magnetoterapia (pole magnetyczne)
 • ultradźwięki
 • laseroterapia
 • sollux
 • termożele
 • krioterapia miejscowa
 • kąpiel wirowa kończyn dolnych
 • kąpiel wirowa kończyn górnych
 • kąpiel perełkowa kończyn dolnych dla dzieci

Rodzaje ćwiczeń kinezyterapeutycznych:

 • ćwiczenia czynne
 • ćwiczenia z oporem
 • ćwiczenia synergistyczne
 • ćwiczenia oddechowe
 • ćwiczenia relaksacyjne
 • ćwiczenia w odciążeniu
 • ćwiczenia bierne
 • ćwiczenia czynno-bierne
 • ćwiczenia samowspomagane
 • nauka chodzenia
 • ćwiczenia na przyrządach
 • gimnastyka korekcyjna

Oferujemy ponadto indywidualną pracę z pacjentem, z wykorzystaniem specjalistycznych metod kinezyterapeutycznych:

 • Terapia manualna: funkcjonalna, Akermana,
 • Wielowymiarowa terapia manualna stóp
 • Terapia Mc Kenzie
 • PNF
 • Metoda Vojty
 • Metoda Bobath
 • Terapia FITS  skolioz
 • Współczesne techniki leczenia tkanek miękkich
 • Neuromobilizacje
 • Kinesiologytaping
 • Mobilacje powięzi STECCO
 • Manipulacje wisceralne STECCO

Masaż suchy

 • masaż częściowy
 • masaż całkowity
 • masaż limfatyczny
 • masaż głęboki

TERAPIA

Metoda Mc Kenzie

Jest to system ćwiczeń czynnych wykonywanych samodzielnie przez pacjenta pod kontrolą prowadzącego terapeuty, biernych wykonywanych w 3 fazach przez terapeutę na pacjencie oraz mobilizacji. Ćwiczenia są wykonywane z obciążeniem lub bez a ich celem jest zlikwidowanie bólu lub jego centralizacja. Terapia jest stosowana przy dolegliwościach bólowych kręgosłupa. Istotą metody McKenziego jest to, że oferuje ona wielu pacjentom system samodzielnego radzenia sobie z bólem. W przypadku niektórych pacjentów ingerencja, czy mobilizacja ze strony terapeuty jest konieczna, lecz jak podkreśla McKenzie, nie powinna być stosowana wobec całej populacji cierpiących na bóle odcinka lędźwiowego, gdy tak naprawdę potrzebna jest tylko niektórym z nich. Filozofia samowystarczalności czy też samodzielności pacjenta w radzeniu sobie ze swoim problemem stanowi podstawę metody McKenziego. Jednakże najważniejszym aspektem procesu leczenia jest maksymalizacja efektu autoterapii pacjenta.

Metoda NDT Bobath

Jej zasadniczym celem jest uzyskanie przez osobę usprawnianą maksymalnej samodzielności ruchowej poprzez normalizację napięcia mięśniowego, hamowanie nieprawidłowych reakcji, przywracania pełnego zakresu ruchomości stawowej, przygotowanie czuciowe. Tę metodę wykorzystuje się w pracy z dziećmi z zaburzeniami centralnej koordynacji nerwowej przy ogniskowych uszkodzeniach mózgu. Usprawnianie według Metody NDT-Bobath ma pomóc dziecku we wszechstronnym rozwoju tak, aby mogło uzyskać niezależność
w życiu i wykorzystać swe możliwości na tyle, na ile pozwala istniejące uszkodzenie Ośrodkowego Układu Nerwowego (OUN).
Uzasadnieniem dla opracowanego postępowania Metodą NDT-Bobath było stwierdzenie, że rozwój dziecka z dysfunkcją OUN, w tym
z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym (MPDz), przebiega inaczej niż rozwój prawidłowy. Doświadczenia czuciowo-ruchowe takiego dziecka są odmienne, co wywołuje nieprawidłowe odczuwanie własnego ciała oraz nieprawidłowe ruchy. Reakcje prostowania
i równowagi często nie rozwijają się. Zaburzenia w napięciu mięśni i niewłaściwe jego rozłożenie powodują powstawanie odmiennych wzorców ruchowych, typowych dla poszczególnych zaburzeń. Pierwsze nieprawidłowe objawy dotyczą zwykle kontroli głowy i tułowia. Następnie rozwijają się nieprawidłowe ruchy w dystalnych częściach ciała. Dominują wzorce zgięciowe i wyprostne, a rozwój ruchów rotacyjnycch jest znacznie upośledzony.
W związku z powyższym główne zasady usprawniania według koncepcji NDT-Bobath obejmują:
– wpływanie na napięcie mięśni poprzez obniżanie napięcia wzmożonego i podwyższanie obniżonego, co jest możliwe dzięki zastosowaniu odpowiednich technik postępowania już od pierwszych miesięcy życia,
– hamowanie nieprawidłowych odruchów oraz
– wyzwalanie ruchów w formie najbardziej jak to jest tylko możliwe zbliżonej do prawidłowych, co zostaje osiągnięte poprzez wspomaganie i prowadzenie ruchu z punktów kluczowych, czyli punktów kontroli ruchu, którymi są: głowa,obręcz barkowa , obręcz miedniczna i inne części ciała, oraz

Wykorzystywanie i utrwalanie zdobytych umiejętności ruchowych w codziennych czynnościach.

Metoda PNF

PNF jest koncepcją posiadającą własną filozofię i zasady pracy z pacjentem. Podstawowym celem terapii jest praca nad funkcją, której chory potrzebuje. Siła mięśni, zakres ruchu – to, co jest ważne w tradycyjnym postępowaniu terapeutycznym, jest tylko środkiem do uzyskania celu jakim jest funkcja. Jakże często zapominamy o tym w naszej codziennej praktyce. Koncepcja ta zaleca postrzeganie chorego w sposób całościowy, wykorzystując do terapii silne i zdrowe regiony ciała. Umożliwia to pełne wykorzystanie rezerw tkwiących w organizmie, motywuje do dalszego działania, a co najważniejsze zapewnia bezbolesną pracę, bez traumatyzujących psychicznie i fizycznie doznań. Chory powinien być partnerem fizjoterapeuty, określającym zakres i granice działania. To on ustala cele terapii. Terapeuta ma w tym wypadku rolę doradczą. Dzięki takiemu podejściu chory nawet z dużą dysfunkcją zachowuje dobrą motywację i jest pozytywnie nastawiony do współpracy z terapeutą.
Terapię tę stosujemy przy zaburzeniach czynnościowych po urazach, przy dolegliwościach bólowych które ograniczają funkcję oraz w terapii skolioz.

Metoda Vojty

Celem terapii jest wzmożona stymulacja czasowa i przestrzenna części recepcyjnej ośrodkowego układu nerwowego w celu odruchowego uaktywnienia wrodzonych w pełni poprawnych schematów neuroruchowych. Wykorzystuje strefy stymulacji w celu obejścia strefy uszkodzenia. Terapię stosuje się u dzieci z zaburzeniami centralnej koordynacji nerwowej.

Indywidualna gimnastyka korekcyjna

Wady postawy( skoliozy, pogłębione kifozy, lordozy), kończyn dolnych, zaburzenia chodu skrzywienia stały się zjawiskiem społecznym, ponieważ obejmują znaczny odsetek dzieci i młodzież, co jest zauważalne w badaniach przesiewowych prowadzinych przez nazą jednostkę w przedszkolach i szkołach. Stosujemy ćwiczenia indywidualne oparte na  technikach  znanych metod terapeutycznych: terapii manualnej, PNF,  neuromobilizacji, kinesiotapingu.

„FITS” – Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz

Stosowana jako samodzielny system korekcji skolioz, wspomaganie leczenia gorsetowego, przygotowanie dzieci do zabiegu operacyjnego a także korekcja obręczy barkowej i miednicznej po zabiegach operacyjnych.

Koncepcja FITS obejmuje trzy istotne etapy terapii:

 • Badanie klasyczne oraz badanie wg koncepcji FITS
 • Przygotowanie struktur mięśniowo-powięziowych ograniczających ruch korekcyjny, poprzez zastosowanie różnych technik energizacji mięśni;
 • Budowanie nowych korekcyjnych wzorców postawy w pozycjach funkcjonalnych oraz ich stabilizowanie;

Główne założenia koncepcji FITS:

 • Uświadomienie dziecku istniejącej deformacji kręgosłupa i tułowia, oraz wskazanie kierunku korekcji skoliozy;
 • Relaksacja struktur mięśniowo-powięziowych ograniczających trójpłaszczyznowy ruch korekcyjny;
 • Poprawa segmentalnej kifotyzacji kręgosłupa piersiowego;
 • Nauka prawidłowego obciążania stóp w celu poprawy ustawienia miednicy i równomiernego obciążania kończyn dolnych;
 • Wzmocnienie siły mięśni dna miednicy oraz krótkich rotatorów kręgosłupa w celu poprawy stabilizacji dolnego tułowia;
 • Nauka prawidłowego shiftu kręgosłupa w płaszczyźnie czołowej dla korekcji łuku pierwotnego ze stabilizacją (bądź utrzymaniem w korekcji) łuku wtórnego;
 • Torowanie prawidłowego trójpłaszczyznowego oddechu korekcyjnego w pozycjach fizjologicznych;
 • Wskazanie prawidłowych wzorców korygujących skoliozę oraz wszelkie deformacje tułowia związane ze skrzywieniem (asymetria ustawienia głowy, asymetria linii barków, łopatek, trójkątów talii i miednicy);
 • Nauka ćwiczeń równoważnych i poprawiających nerwowo-mięśniową koordynację w korekcji skoliozy;
 • Nauka prawidłowego obciążania pośladków w siadzie, nauka prawidłowego chodu i czynności dnia codziennego.

TERAPIA MANUALNA

W terapii manualnej funkcjonalnej, która zajmuje się leczeniem odwracalnych zaburzeń czynnościowych narządu ruchu, najważniejszy jest obszernym wywiad i wnikliwe badanie. Poprzez szeroki wachlarz dostępnych  narzędzi różnicujących, fizjoterapeuta jest w stanie odnaleźć zaburzone struktury, stwierdzić stopień ich uszkodzenia oraz przeanalizować mechanizmy pojawienia się dolegliwości. Przyczyną pojawiających się dolegliwości bólowych często bywa nieodpowiednie przygotowanie wydolnościowe tkanek do obciążenia jakie przyjmują w trakcie aktywności. Leczenie polega na przywróceniu wzajemnej równowagi między mięśniami, stawami i strukturami nerwowymi. W celu uzyskania właściwych efektów wykorzystuje się w leczeniu techniki mobilizacji stawów, neuromobilizacje struktur nerwowych, leczenie tkanek miękkich oraz medyczny trening funkcjonalny.

 

Wskazania do terapii manualnej:

 

 • leczenie dolegliwości związanych z dysfunkcją tkanek w obrębie stawów kręgosłupa oraz stawów obwodowych,
 • zapobieganie postępującym następstwom choroby zwyrodnieniowej stawów,
 • terapii pourazowej (złamania, skręcenia stawów),
 • rekonwalescencja po zabiegach operacyjnych narządu ruchu

KINESIOLOGY

Kinesiology Taping

Kinesiology Taping to metoda, która pozwala na osiąganie doskonałych rezultatów terapeutycznych przez działanie sensoryczne plastra kinesiology tape/k-active tape.
Istotą każdej metody terapeutycznej jest oddziaływanie na organizm różnymi czynnikami mechanicznymi i fizykalnymi w celu wywołania pożądanych zmian.
Jest to możliwe dzięki zjawisku samoleczenia organizmu, częściej określanym jako kompensacja, która samoistna w efekcie jest patologiczna, natomiast kierowana prowadzi do przywrócenia i zachowania prawidłowej funkcji. Aplikacje plastra nie mają w większości zastosowań charakteru korekcji mechanicznej, lecz działanie sensoryczne poprawiające funkcjonowanie lokalne lub wpływanie na dysfunkcje znajdujące się poza obszarem objawu (np. bólu). Służą temu testy przesiewowe, dzięki którym terapeuta lokalizuje dysfunkcje organizmu i porównuje je z istniejącymi objawami.

Manipulacje powięzi

Manipulacje Powięzi są rodzajem terapii manualnej stworzonym przez Luigiego Stecco, włoskiego fizjoterapeutę. Metoda ta rozwijała się przez ostatnie 30 lat dzięki badaniom anatomicznym, praktyce klinicznej opartej na pracy z szerokim spektrum zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego i trzewnego oraz, w ostatnich latach, dzięki sekcjom anatomicznym skoncentrowanym na badaniu i weryfikacji anatomii powięzi. Metoda ta koncentruje się na powięzi mięśniowo-szkieletowej, pozwalając na zidentyfikowanie specyficznie zlokalizowanych stref powięzi łączących się z określonymi zaburzeniami ruchomości. Metoda ta proponuje całościowe omówienie systemu powięziowego, począwszy od rozwoju embrionalnego, przez jego budowę fizjologiczną po rolę w propriocepcji. Szczegółowo opracowane modele biomechaniczne pomagają w wyborze konkretnych punktów wymagających leczenia, po wcześniejszym ustaleniu który ruch jest bolesny i ograniczony. Dzięki zastosowaniu odpowiedniej manipulacji bądź mobilizacji konkretnej strefy powięziowej następuje przywrócenie ruchomości i w konsekwencji zmniejszenie bólu. Pojęcie manipulacji powięzi obejmuje techniki stosowane w leczeniu powięzi głębokiej i jej składowych mięśniowych (omięsna, namięsna, śródmięsną). Termin mobilizacje powięziowe oznacza techniki stosowane w leczeniu okołostawowych składowych powięzi głębokiej: troczków, przegród międzymięśniowych, więzadeł.